امام خميني (ره) نيز در شان وي فرموده بودند : هاشمي زنده است تا انقلاب زنده است ، از غروب ۱۹ دي ماه ديگر هاشمي رفسنجاني در بين ما نيست ، اما هرگز ياد پايمرديها ، تيز هوشي ها ، درايت ها و شجاعت هاي او را از ياد نمي بريم و با رهبر فرزانه انقلاب ميثاق بنديم تا نگذاريم…
 آيت الله علي اكبر هاشمي رفسنجاني بهرماني در سوم شهريورماه ۱۳۱۳ در روستاي بهرمان رفسنجان از پدري به نام ميرزا علي و مادري به اسم ماه بي بي صفريان بدنيا امد ، او رو حاني سياستمدار و يكي از پر نفوذترين شخصيتهاي جمهوري اسلامي به شمار ميرود، وي در ۱۴ سالگي براي تحصيل علوم حوزوي به قم عزيمت كرد و نزد آيات عظام : حضرت امام خميني (ره) ، بروجردي ، طبا طبايي ، مرعشي نجفي ، گلپايگاني و … تحصيل كرده ، ايشان از سال ۱۳۳۷ هفت بار و به مدت چهار سال و ينج ماه شكنجه هاي زندان رژيم ستم شاهي را تحمل نمود و در طول مبارزه ، نقش مدير مالي مبارزات و برقراري ارتباط با ساير گروههاي مبارزه را بر عهده داشت .
عضويت در شوراي انقلاب ، عضويت در هييت موسس جامعه رو حانيت مبارز ، حزب جمهوري اسلامي ، رياست مجلس خبرگان رهبري در دوره دوم – رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام ، عضويت در مجلس خبرگان رهبري ، رياست جمهوري در دو  دوره – جانشين فرماندهي كل قوا – رياست مجلس شوراي اسلامي و…  ، از جمله مسئوليت هايي بود كه حضرت آيت الله هاشمي رفسنجاني از آن طريق توانست به مردم ، نظام مقدس جمهوري اسلامي و دين مبين اسلام خدمت نمايد.
او ثروت شخصي و خانوادگي اش را در حين مبارزه هزينه كرد تا بتواند همرزمان انقلابي اش را حول انديشه مبارزاتي حضرت امام (ره) گرد آورد از مرحوم ايت ا… هاشمي رفسنجاني اثار گوناگوني باقي مانده است كه از جمله ميتوان به كتاب هاي زير اشاره كرد : امير كبير قهرمان مبارزه با استعمار- تفسير راهنما- فرهنگ قران- جهان در عصر بعثت و جايگاه مساجد در نظام اسلامي از منظر قران و هم چنين ايشان مجموعه خاطرات خود از دوران مبارزه بر ضد حكومت پهلوي را در مجموعه اي تحت عنوان  (دوران مبارزه) منتشر كرد. چندين جلد  خاطرات روزانه و مجموعه سخنراني ها ، خطبه ها ، مصاحبه ها و نطق هاي پيش از دستور مجلس شوري اسلامي .  هاشمي رفسنجاني نيز بيانگر انديشه عميق و متعالي ايشان است . آنچه كه در طول زندگي رفسنجاني پر فروغ است ،دلدادگي وي نسبت به بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي حضرت امام (ره) مي با شد كه نام برده در خاطرات مكتوبش به  برخي از اين تعلق خاطر و دلبستگي اشاره كرده است .
همه ما فرزندان انقلاب به ياد داريم كه هاشمي رفسنجاني هيچ گاه و هرگز و در هيچ برهه اي، بر خلاف منويات مقام معظم رهبري حضرت آيت ا…خامنه اي موضعي اتخاذ نكرد و هميشه وجود نازنين و ارزشمند رهبري معظم انقلاب را لطف خداوندي ميدانست و اطاعت ايشان را براي خود و همگان لازم مي شمرد ، مقام معظم رهبري نيز با طرح جمله اي چون : هيچ كس براي من هاشمي رفسنجاني نمي شود ، به اين ارادت ، پاسخي در خور داده اند ، بويژه آن كه در اطلاعيه تسليت فقدان آيت الله هاشمي رفسنجاني مجددا بر دوستي عميق ، صادقانه و ديرينه ۵۹ ساله شان با آن مرحوم تاكيد فرمودند.
امام خميني (ره) نيز در شان وي فرموده بودند : هاشمي زنده است تا انقلاب زنده است ، از غروب ۱۹ دي ماه ديگر هاشمي رفسنجاني در بين ما نيست ، اما هرگز ياد پايمرديها ، تيز هوشي ها ، درايت ها و شجاعت هاي او را از ياد نمي بريم و با رهبر فرزانه انقلاب ميثاق بنديم تا نگذاريم . مفارقت آن يار ديرين ، براي ايشان تكدر خاطري ايجاد كند و با كوشش و خدمت بيشتر به آرمان هاي انقلاب اسلامي و خدمت هاي صادقانه به مردم بكوشيم تا ياد آن بزرگ مرد انقلاب اسلامي را هميشه جاويدان زنده و پاينده بداريم.

يادي از آن يار سفر كرده