مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه از حمله دسته ای از پرندگان شامل ‘زنگوله بال ‘ و ‘ چکاوک ‘ به مزارع دانه روغنی کلزا در این شهرستان خبر داد و گفت: تاکنون ۲۰۰هکتار از سبزینه گیاه کلزا توسط این پرندگان چریده شده و از بین رفت.

رضا پور فلاح گفت: از آنجاییکه شکار پرندگان به دلیل خطر آنفلوانزا ممنوع است، مبارزه علیه این پرندگان نیز مقدور نیست.
وی با بیان اینکه ،حمله پرندگان به مزارع کلزا برای نخستین بار در سال های اخیر مشاهده شده است ، اضافه کرد: :این پرندگان که تعدادشان امسال چندین برابر نسبت به سال های گذشته است، جوانه مرکزی دانه روغنی را چریده و رشد این گیاه را متوقف می کنند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه در استان مازندران خاطر نشان کرد: حمله پرندگان در دسته های هزار تا ۲هزار قطعه ای صورت می گیرد.
پور فلاح گفت: خطر ادامه حمله پرندگان وحشی به مزارع کلزا همچنان وجود دارد و کشاورزان نگران هستند.
به گفته مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه ، این پرندگان در تالاب بین الملی میانکاله زندگی می کنند و به نظر می رسد به دلیل کمبود غذا به سمت دشت ها حمله ور شدند.
وی سطح زیر کشت کلزا در سال جاری در گلوگاه را یکهزارو ۲۰۰هکتار عنوان کرد و بیان داشت: با توجه به رویکرد افزایش سطح کشت دانه روغنی کلزا در وزارت جهاد کشاورزی ، امسال سطح زیر کشت این گیاه در شهرستان تا سه برابر بیشتر شده است.
هر ساله از نیمه دوم شهریور کشت کلزا در استان مازندران آغاز و اواخر فروردین سال بعد برداشت می شود.
دانه روغنی کلزا یکی از مهمترین کشت دوم در زمین های کشاورزی مازندران محسوب می شود.
کلزا از گیاهان روغنی است که دانه آن حاوی ۴۰ تا ۴۵ درصد روغن و ۲۵ تا ۳۵ درصد پروتئین است.