هر که را افزون خبر جانش فزون

خانه و موزه «نیما»در روستای یوش شهرستان نور

n00257343-r-b-000 n00257343-r-b-001 n00257343-r-b-002 n00257343-r-b-003 n00257343-r-b-004 n00257343-r-b-005 n00257343-r-b-006 n00257343-r-b-007 n00257343-r-b-008 n00257343-r-b-009 n00257343-r-b-010 n00257343-r-b-011 n00257343-r-b-012 n00257343-r-b-013 n00257343-r-b-014 n00257343-r-b-015 n00257343-r-b-016 n00257343-r-b-017

خانه و موزه «نیما» در روستای یوش از توابع بخش بلده شهرستان نور در استان مازندران را نشان می دهد. این تصاویر به مناسبت سالگرد وفات «نیما یوشیج» پدر شعر نو فارسی گرفته شده است.

ایرنا/ محمد اکبر موسوی

اخبارمازندران