لاک تراشی،‌صنایع دستی چند هزار ساله مازندران ، ساخت جوله، کلز، لاک دانه پاش، قند چوله، چوله، قاشق، ملاقه، کترا توسط یک هنرمند لاک تراش در روستای نیتل بخش کجور شهرستان نوشهر

عکس: سید محمد اکبرموسوی/ ایرنا