ونگ // هر سال در هفتم مهر در آستانه دومین مرحله از تجاوز هوایی هواپیماهای رژیم حزب بعث عراق ،به بزرگترین واحد تولید انرژی برق کشور وگرامیداشت هفته دفاع مقدس یادواره ۳۳ شهید نیروگاه شهید سلیمی نکا و همچنین گرامیداشت ۳۳ شهید مدافع حرم مازندران روز چهارشنبه هفتم مهر ۹۵ در محوطه نیروگاه شهید سلیمی برگزار شد
این مراسم  با حضورخانواده پرسنل، بازنشستگان،  خانواده های شهدا و جمعی از مردم منطقه ونیز مسئولان شهرستانی و استانی و پیام چند تن از مسئولان منطقه و وزارت نیرو با سخنرانی آیت الله معلمی  برگزار شد.

 

عکس: سیدرقیه حسینی نیکا خبر

 

dscn0822

dscn0652 dscn0653 dscn0654 dscn0655 dscn0658 dscn0660 dscn0662 dscn0665 dscn0667 dscn0669 dscn0672 dscn0673 dscn0674 dscn0680 dscn0681 dscn0682 dscn0683 dscn0690 dscn0697 dscn0699 dscn0702 dscn0703 dscn0705 dscn0706 dscn0707 dscn0709 dscn0711 dscn0714 dscn0715 dscn0719 dscn0721 dscn0729 dscn0732 dscn0733 dscn0736 dscn0738 dscn0745 dscn0751 dscn0757 dscn0760 dscn0763 dscn0765 dscn0771 dscn0772 dscn0773 dscn0775 dscn0777 dscn0781 dscn0782 dscn0783 dscn0785 dscn0787 dscn0788 dscn0791 dscn0792 dscn0793 dscn0795 dscn0797 dscn0803 dscn0805 dscn0807 dscn0808 dscn0809 dscn0811 dscn0812 dscn0814 dscn0817

 

dscn0822

dscn0652 dscn0653 dscn0654 dscn0655 dscn0658 dscn0660 dscn0662 dscn0665 dscn0667 dscn0669 dscn0672 dscn0673 dscn0674 dscn0680 dscn0681 dscn0682 dscn0683 dscn0690 dscn0697 dscn0699 dscn0702 dscn0703 dscn0705 dscn0706 dscn0707 dscn0709 dscn0711 dscn0714 dscn0715 dscn0719 dscn0721 dscn0729 dscn0732 dscn0733 dscn0736 dscn0738 dscn0745 dscn0751 dscn0757 dscn0760 dscn0763 dscn0765 dscn0771 dscn0772 dscn0773 dscn0775 dscn0777 dscn0781 dscn0782 dscn0783 dscn0785 dscn0787 dscn0788 dscn0791 dscn0792 dscn0793 dscn0795 dscn0797 dscn0803 dscn0805 dscn0807 dscn0808 dscn0809 dscn0811 dscn0812 dscn0814 dscn0817

 

 

 

 

 

dscn0822

dscn0652 dscn0653 dscn0654 dscn0655 dscn0658 dscn0660 dscn0662 dscn0665 dscn0667 dscn0669 dscn0672 dscn0673 dscn0674 dscn0680 dscn0681 dscn0682 dscn0683 dscn0690 dscn0697 dscn0699 dscn0702 dscn0703 dscn0705 dscn0706 dscn0707 dscn0709 dscn0711 dscn0714 dscn0715 dscn0719 dscn0721 dscn0729 dscn0732 dscn0733 dscn0736 dscn0738 dscn0745 dscn0751 dscn0757 dscn0760 dscn0763 dscn0765 dscn0771 dscn0772 dscn0773 dscn0775 dscn0777 dscn0781 dscn0782 dscn0783 dscn0785 dscn0787 dscn0788 dscn0791 dscn0792 dscn0793 dscn0795 dscn0797 dscn0803 dscn0805 dscn0807 dscn0808 dscn0809 dscn0811 dscn0812 dscn0814 dscn0817

 

 

 

 

dscn0822

dscn0652 dscn0653 dscn0654 dscn0655 dscn0658 dscn0660 dscn0662 dscn0665 dscn0667 dscn0669 dscn0672 dscn0673 dscn0674 dscn0680 dscn0681 dscn0682 dscn0683 dscn0690 dscn0697 dscn0699 dscn0702 dscn0703 dscn0705 dscn0706 dscn0707 dscn0709 dscn0711 dscn0714 dscn0715 dscn0719 dscn0721 dscn0729 dscn0732 dscn0733 dscn0736 dscn0738 dscn0745 dscn0751 dscn0757 dscn0760 dscn0763 dscn0765 dscn0771 dscn0772 dscn0773 dscn0775 dscn0777 dscn0781 dscn0782 dscn0783 dscn0785 dscn0787 dscn0788 dscn0791 dscn0792 dscn0793 dscn0795 dscn0797 dscn0803 dscn0805 dscn0807 dscn0808 dscn0809 dscn0811 dscn0812 dscn0814 dscn0817