رشد استان در رشد بخش کشاورزی است اگر دنبال توسعه استان و اجرای اقتصاد مقاومتی هستیم باید به بخش کشاورزی توجه کنیم

نماینده مردم ساری و میاندورود و عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر به دنبال توسعه استان و اجرای اقتصاد مقاومتی هستیم باید به بخش کشاورزی توجه کنیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، علی اصغر یوسف نژاد در جلسه شورای هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: باید از ظرفیت های موجود برای بهبود و توسعه استان و خدمتگزاری به مردم استفاده کنیم.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف از برگزاری جلسات رسیدن به یک درک مشترک در حوزه کشاورزی است اضافه کرد: باید از ظرفیت های خالی استان بهره گیری و از پرداختن به تضاد، تقابل و حواشی خودداری کنیم.

وی افزود: باید از ظرفیت دکتر شاعری به عنوان رییس کمیسیون کشاورزی مجلس نهایت استفاده را داشته باشیم.

عضو هیأت رییسه مجلس با اشاره به اینکه رشد استان در رشد بخش کشاورزی است، ادامه داد: اگر کشاورزی رشد کند بقیه حوزه ها هم رشد می کنند.

یوسف نژاد با انتقاد از عدم تدوین سند توسعه استان و آمایش سرزمین اظهار کرد: باید بدانیم در کدام منطقه، به کدام موضوع توجه و در کدام حوزه سرمایه گذاری کنیم.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر به دنبال توسعه استان و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی هستیم باید به بخش کشاورزی توجه کنیم چرا که به طور مستقیم و غیر مستقیم درآمد خانوار استان از این بخش است.

وی گفت: افزایش تولید نباید به یک مشکل بزرگ تبدیل شود بلکه از ظرفیت تجارت خارجی با سایر کشور ها باید برای صادرات مازاد تولید استفاده کنیم.

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر کشاورزی اقتصادی شود دیگر شاهد تغییر کاربری زمین های کشاورزی نخواهیم بود افزود: کم توجهی سال های گذشته به بخش کشاورزی باعث شد تا کشاورزی از اقتصادی بودن فاصله بگیرد.