ونگ// صبح امروز سه شنبه ۱۶ شهریور ۹۵ کودک شش ماهه با جنسیت پسر در پارک جنب فرمانداری نکا پیدا شد و در بررسی اولیه شواهد نشان دهنده رهاکردن این کودک توسط والدین یا دیگر سرپرستانش را دارد.

حدود ساعت ۱۰:۳۰ صبح  عابرین نسبت به این طفل تنها جنب دیوار فرمانداری در پارک مشکوک شده و سپس  مشخص شد وسایل کودک و داروهاهمراهش هست  و یادداشتی که تصویرش آمده است همراه طفل بوده و روی برگ کاغذ نوشته شده: کودک عارضه مغزی دارد قرص تشنج استفاده می کند واکسن نوع دو را باید در تاریخ ۹۵/۶/۲۱ زده شود. شیر هر دو ساعت  کم کم مصرف می کند.

با حضور ماموران انتظامی و مسئولان فرمانداری و بهزیستی  و نیزدستور قضایی دادستانی نکا کودک تحویل شیرخوارگاه ساری وابسته به اداره بهزیستی گردیده است.

photo_2016-09-06_19-02-09

photo_2016-09-06_19-00-45

photo_2016-09-06_19-01-08

حسین اخوان رئیس بهزیستی نکا در خصوص این کودک گفت تاکنون هیچ اطلاعی از والدین کودک بدست نیامده و هنوز مشخص نیست کودک مربوط به این شهرستان یا توسط مسافران در اینجا رها شده است.

رئیس بهزیستی نکا افزود در حال حاضر کودک تحویل شیرخوارگاه شده و امکانات آنجا بسیار مناسب حتی بهتر از خانه است چرا که در شیرخوارگاه فضای مناسب، پزشک، پرستار، و… وجود دارد و پس از معاینه به وضعیت این کودک رسیدگی می کنند.

وی همچنین افزود امکانات مراکز شیرخوارگاه رایگان است حتی اگر والدین کودک حضورا مراجعه می کردند و اعلام می کردند که از پس مخارج کودک بر نمی آیند مرکز شیرخوارگاه کودک را تحویل می گرفت.

با نگاهی به یادداشت همراه کودک و جایی که آن را رها کرده شاید بتوان دغدغه مادرانه را حس کرد اما باز هماین عمل نمی تواند قابل دفاع باشد!!! شاید اتفاقات پشت پرده این ماجرا فجیع تر آز آن باشد که فکرش را کنیم!!!