با خبر خوش تک نرخی شدن سود تسهیلات مسکن خانه اولی‌ها که در هفته دولت توسط رئیس جمهور اعلام شد متقاضیانی که سال گذشته اقدام به افتتاح حساب کردند می توانند از روز شنبه با نرخ سود ۹.5 درصد از این تسهیلات استفاده کنند.

مریم یعقوبی

یکی از اقداماتی که دولت برای برون رفت مسکن از رکود انجام داد راه‌اندازی صندوق یکم و پرداخت تسهیلات مسکن در سه نرخ 40 و 60 و 80 میلیون تومانی به خانه اولی‌ها بود.

در این طرح که با تصویب شورای پول واعتبار به مرحله اجرا درآمد از سال گذشته افتتاح حساب در بانک مسکن توسط متقاضیان آغاز شد. با گذشت یک سال از آغاز این طرح اما استقبال چندانی از دریافت این وام صورت نگرفت.

یکی از انتقادات اساسی اغلب سپرده گذاران و متقاضیان این تسهیلات به آن وارد می دانستند بالا بودن نرخ سود و رقم اقساط آن بود که با در نظر گرفتن درآمد متوسط افرادی که خانه اولی تلقی می‌شوند پرداخت آن اگر ناممکن نبود اما دشواری های فراوانی ایجاد می کرد.

نرخ سود این تسهیلات در ابتدا 14 درصد بود اما با کاهش تورم و متعاقب ان کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات ابتدا به ۱۳ و سپس به ۱۱ درصد کاهش پیدا کرد اما این کاهش ۳ درصدی نتوانست باز هم تقاضا را تحریک کند.

در هفته جاری اما خبرهای خوشی توسط رئیس جمهور در هفته دولت اعلام شد. رئیس جمهور خبر از کاهش دوباره نرخ سود تسهیلات مسکن به 9.5 درصد داد که در مبلغ اقساط این تسهیلات بسیار موثر خواهد بود. با این کاهش می توان گفت هم سود  تسهیلات تک رقمی شده و هم مبالغ اقساط کاهش قابل توجهی خواهد داشت.

با در نظر گرفتن نرخ سود 9.5 درصد که از شنبه قابل اجرا است رقم اقساط تسهیلات 60 میلیونی به صورت پلکانی کاهشی حدود ۲۰۰ هزار تومان خواهد داشت. بدین ترتیب که اقساط تسهیلات ۶۰ میلیونی با دوره سپرده گذاری یک ساله و دوره بازپرداخت ۱۲ ساله از حدود  730 هزار تومان به حدود  571 هزار تومان کاهش خواهد داشت.

این در حالی است که اگر متقاضی دریافت تسهیلات ملک واجد شرایط دریافت این وام را در بافت فرسوده انتخاب و خریداری کند نرخ این سود از 9.5 به 8 درصد کاهش خواهد داشت که مبلغ هر قسط در تسهیلات 60 میلیون تومانی از 571 هزار تومان به حدود 512 هزار تومان تقلیل پیدا می کند.

طبق گزارش میدانی خبرنگار خبرآنلاین از شعب بانک مسکن با اعلام خبر تک نرخی شدن سود تسهیلات مسکن برای خانه اولی ها، برخی از سپرده گذارانی که از سال گذشته اقدام به افتتاح حساب و گذراندن دوره انتظار یک ساله کرده بودند با مارجعه به شعب انصراف خود را از دریافت این تسهیلات اعلام کردند. آنها معتقد بودند با کاهش نرخ سود از ۱۴ درصد در سال گذشته به 9.5 درصد آنها متضرر شده و نمی توانند از نرخ 9.5 درصد سود برخوردار شوند.

این در حالی است که طبق گفته ایزدی مدیر روابط عمومی بانک مسکن این افراد در صورتیکه هنوز ملکی خریداری نکرده و قرارداد قطعی برای دریافت تسهیلات منعقد نکرده اند و تنها در مرحله سپرده گذاری هستند می توانند از روز شنبه از سود 9.5 درصد برخوردار شده و رقم اقساط آنها بر مبنای همین نرخ محاسبه خواهد شد.